Welkom

Fijn dat je een bezoekje brengt aan mijn website. U kunt hier een kijkje nemen in de brochures die ik heb geschreven. De onderwerpen gaan allemaal over het persoonlijk geloofsleven. Elke brochure bestaan uit ongeveer 50 a 60 pagina's en zijn uitgevoerd in A4 formaat. Ze zijn bedrukt aan één zijde zodat u persoonlijke aantekeningen kunt maken. Ze zijn vooral geschikt voor de stille tijd. De tekst is heel eenvoudig geschreven en is bedoeld voor persoonlijke geloofsopbouw. Elke alinea kan apart gelezen worden. Zo kunt u, vlak voor het slapen gaan, uw gedachten vullen met Gods heerlijkheid vanuit Zijn Woord. Er zijn ongeveer 8000 exemplaren van deze brochures verkocht. Velen zijn er persoonlijk door gezegend. Soms worden ze gebruikt voor Bijbelstudie in de groep. Op de website kunt u over elke brochure iets lezen over de inhoud. (Zie rubriek: Materialen) Enkele van de brochures kunt u in zijn geheel lezen op de website: www.indekerk.be Indien u klinkt op de rubriek materialen vindt u 3 brochures. In de onderstaande lijst heb ik aangegeven welke dit zijn. Indien u vragen heeft, neem dan even contact op en ik zal u direct antwoorden. Veel leesplezier.

Naast het schrijven van brochures heb ik ook 4 toespraken over huwelijk en gezin opgenomen op DVD/CD onder de titel: "De kers op de taart". Daar zijn er inmiddels meer dan 1000 van verkocht. Omdat in hun huwelijksleven gestart zijn met deze DVD's, leek het mij goed om ook DVD's te maken over het opvoeden van kinderen. Die zijn inmiddels klaar en er zijn reeds 600 exemplaren bij de vaders en moeders terechtgekomen.

Beschikbare brochures

Op dit moment heb ik 33 brochures geschreven. Twee brochures zijn samengebundeld in een boek getiteld: "Jezus in het midden" en is uitgegeven bij MEDEMA maar inmiddels uitverkocht. Ik heb ze opnieuw als een brochure verwerkt zodat u die ook kunt kopen. "De zeven kruiswoorden", een van de twee uit het bovengenoemde boek kunt u nu lezen op: www.indekerk.be

 

De beschikbare titels zijn:

• De feesten van Israël (De geestelijke betekenis voor de gemeente)

• Het Koninkrijk der hemelen (augustus 2000)

• De meest veilige plaats op aarde (Een studie over Romeinen 6:1-14)

• Noach wandelde met God

• Wagens en ruiters van Israël (Een studie over Elisa met 52 vragen)

• God wil wonen bij de mensen (De Tempel in de verschillende tijden)

• Zeven kruiswoorden (Boek Uitg. Medema) zie: www.indekerk.be

• Schuldbelijdenis brengt zegen

• Preken (De hoogste roeping van de kerk)

• Onze Vader (Very important prayer from a very important Person)

• Jona (22 indringende en actuele preekschetsen) (“Jonah” van R.T. Kendall)

• Jezus leren kennen vanuit het leven van Jozef

(62 onthullende parallellen tussen Jezus en Jozef)

• Jezus in het midden (Boek Uitg. Medema)

• De armoede van de rijkdom (Het gevaar van het materialisme)

• Zo spreekt de Here (Over het spreken van God door de eeuwen heen)

• Gewapend zonder wapens (Over de geestelijke wapenrusting) (Ef.6:10-20)

• Stralende eenheid (Een studie over een groot verlangen van Jezus)

• Tenzij (Een studie over de wedergeboorte)

• Essentie (Een studie over Rom.8:32) zie: www.indekerk.be

• Hemelvaart en daarna (Een studie over Hand.2:33)

• Discipelschap. (Paulus adviezen aan Timotheüs)

• Kom Heer Jezus (Een studie over Rom.8:18-28)

• Gewone mensen met een buitengewone God (Deel 1) (Een studie over Hebr.11)

• Gewone mensen met een buitengewone God (Deel 2)

• Familiedrama (Een studie over Jakob die Izaäk bedriegt Gen.27)

• Tijd en eeuwigheid (september 2011)

• Geheimenissen zie: www.indekerk.be

• Schat in aarden vaten (2Cor.4:7)

• Vaderschap van God (Jezus is de weg, de Vader is de bestemming)

• Stefanus (De eerste die stierf om zijn geloof)

• Waarom ik Israël liefheb

• Zeven kruiswoorden

• Jezus in het midden

• Elia (1)

• Elia (2)

DVD/CD opname over huwelijk en gezin

Beschikbare titels:

1. Waar zeg je "JA" tegen?

2. Seksualiteit, het mooiste wat er is

3. Wat is verkering?

4. Wat is een gezin?

DVD/CD over "Opvoeden"

Beschikbare titels:

1. Bouwen van een warm nest

2. Bouwen aan vertrouwen

3. Bouwen aan zelfacceptatie

4. Het juiste spoor bewaren

5. Overdragen van geloofskennis